Maatwerk

in brandbeveiliging

Brandbeveiliging

Brandbeveiliging is vooral bedoeld om levens van mensen en dieren te redden. Daarnaast kan het economische schade beperken door tijdige signalering. Dat zijn voor Mauritz de belangrijkste uitgangspunten.

Branddetectie kan door rookmelders, hittemelders en gasmelders. Dat koppelen we aan een centrale die tijdig signaleert en door meldt. Dat is van wezenlijk belang!

Mauritz is een gecertificeerd Brandmeldinstallatie en onderhoudsbedrijf dat al 25 jaar ervaring heeft met brandbeveiliging. Wij adviseren, leveren, monteren en onderhouden uw brandbeveiliging.